środa, 12 maja 2021

NASIONA - FASOLA SZPARAGOWA ZIELONA
Fasola Cadillac Seminis
Ta odmiana nie bez powodu została tak nazwna. Jej szlachetnie błyszczące, jednocześnie dojrzewające ciemno zielone strąki zwisają z wysokich, sztywnych roślin. Osiągają długość 11-12 cm i są nieco cieńsze od PAULISTY: 40% stanowią strąki o średnicy 6-8 mm, 50% - strąki o średnicy 8-9 mm zaś 10% strąki do 10,5 mm. CADILLAC osiąga dojrzałość zbiorczą 4 dni przed PAULISTĄ. Jest to fasola przeznaczona nie tylko do mechanicznego zbioru, na potrzeby przemysłu ale również stanowi szlachetny produkt na bez pośrednie zaopatrzenie rynku. Największą za letą tej odmiany jest badzo powolne w kształcenia ziaren w strąkach. CADILLAC jest odporny na wirusa zwykłej mozaiki fasoli, bakteriozę obwódkową fasoli i antraknozę fasoli.
Fasola Paulista Seminis
Jedna z podstawowych odmian uprawianych w Polsce, odporna nie tylko na wirusa zwykłej mozaiki fasoli czy antraknozę ale również na obwódkową bakteriozę fasoli i tolerancyjna wobec Xantomonas. Wzniosły pokrój sztywnych roślin i bardzo wysokie osadzenie strąków umożliwiają efektywny zbiór mechaniczny. Ciemna zieleń prostych strąków wolnych od wyściółki pergaminowej i włókna to cechy wysoko oceniane przez przemysł przetwórczy. W badaniach rejestrowych COBORU okazała się odmianą bardzo plenną, o dużym udziale plonu handlowego i równocześnie o znikomym udziale strąków niekształtnych, niewykształconych i przejrzałych. PAULISTA uprawiana jest na plantacjach wielkotowarowych na potrzeby przemysłu, a zwłaszcza w rejonach zagrożonych występowaniem chorób bakteryjnych.
Fasola Rivergaro Seminis
Jest unikalną odmianą fasoli szparagowej, bardzo odporną na stresowe warunki uprawowe wywołane suszą i wysokimi temperaturami. Odmiana RIVERGARO osiąga wysokość 45 cm i tworzy równo dojrzewające strąki długości 15-17 cm, które są bardzo podobne do strąków odmiany PAULISTA. RIVERGARO dojrzewa przed odmianą PAULISTA, wykazuje odporność na wirusa zwykłej mozaiki fasoli, antraknozę i obwódkową bakteriozę fasoli. Jest odmianą, która w naszym coraz cieplejszym klimacie, spełnia wszelkie wymagania stawiane fasoli na potrzeby rynku i przemysłu.