środa, 12 maja 2021

PASZE I KONCENTRATY - KONCENTRATY: BYDŁO
Koncentrat BW Extra 25% w workach i luzem.
Koncentrat BW Extra20% + drożdże w workcha i luzem.
Koncentrat BW Energetyk.
Koncentrat BW Energoprot - korektor w workach i luzem.
Koncentrat BW-Bi Energoprot - korektor w workach i luzem.
Koncentrat BW - 15% w workach i luzem.
Koncentrat Opas 20% w workach i luzem.