środa, 12 maja 2021

PASZE I KONCENTRATY - KONCENTRATY: DRÓB
Koncentrat DKM 1 - 5/10/30% - młoda nioska z białkiem rybim.
Koncentrat DKM 2 - 5/10/20% - młode nioski z białkiem roslinnym.
Koncentrat DJ 5/10/25% z barwnikiem dla niosek z białkiem rybim.
Koncentrat DJ 5/10/25% z barwnikiem dla niosek z białkiem roślinnym.
Koncentrat DKA starter, grower, finiszer dla brojlerów z białkiem rybim.
Koncentrat KB1-10%, KB1-35% dla kaczek i gęsi z białkiem roślinnym.
Koncentrat KB2-10%, KB2-30% dla kaczek i gęsi z białkiem roslinnym.