środa, 12 maja 2021

PASZE I KONCENTRATY - KONCENTRATY: TRZODA
Prosięta
Superkoncentrat Jasny PW z zakwaszaczem dla prosiąt od 12-30 kg, op. 25 kg.
Superkoncentrat Bioprosie z zakwaszaczem dla prosiąt od 12-30 kg, op. 25 kg.
Superkoncentrat Prosie Nowe 20% dla prosiąt od 12-30 kg. z zakwaszaczem.
Warchlaki i tuczniki
Superkoncentrat Jasny WT z zakwaszaczem dla tuczników od 30-110 kg, op. 25 kg.
Superkoncentrat Biogolden od 30-110 kg. z zakwaszaczem, op. 25 kg.
Superkoncentrat Golden 15x10% od 30-110 kg. z zakwaszaczem, op. 25 kg.
Superkoncentrat Gold Extra 15x12,5% od 30-110 kg. z zakwaszaczem, op. 25 kg.
Superkoncentrat Golden Fish 15x10% od 25-100 kg. z zakwaszaczem i mączką rybną, op. 25 kg.
Superkoncentrat Energia Plus 15x10% od 25-110 kg. z zakwaszaczem, natłuszczany, op. 25 kg
Koncentrat żytni od 35-110 kg. z zakwaszaczem, op. 25 kg.
Lochy
Superkoncentrat L-uniwersal 20/15/10% dla loch nisko i wysokoprośnych oraz karmiących, op. 25 kg.
Superkoncentrat Mlekomax-K 20/15% dla loch wysokoprośnych i karmiących, op. 25 kg.