Âroda, 12 maja 2021

NAWOZY
P.H. Agromix prowadzi sprzeda┐ nawozˇw sztucznych i dolistnych:
Nawozy sztuczne Nawozy dolistne
saletra amonowa Agroelaf firmy Scotts
mocznik PRPEBW
saletrzak Florowit, Ekolist
PRP Sol Mikrosol
siarczan magnezu saletra wapiowa i magnezowa
Suplo