piątek, 03 grudnia 2021

Nowości Nickerson Zwaan - POMIDOR GRUNTOWY
Pomidor Volna F1 Nickerson Zwaan
  • odmiana o uniwersalnym przeznaczeniu do przemysłu i na świeży rynek
  • owoce o masie 160-180 g
Volna tworzy owoce o wadze 160-180 g i większe. Mają one kształt kulistospłaszczony, są twarde i trwałe zarówno przed jak i po zbiorze. Rośliny rosną dość silnie, zalecane więc jest obniżenie zagęszczenia roślin . Sprawny zbiór owoców zapewnia otwarty pokrój roślin oraz łatwe odchodzenie owoców od szypułki. Uzyskane owoce są bardzo wyrównane. Na uwagę zasługuje fakt, iż Volna, podobnie jak Olga wyróżnia się dużym udziałem "jedynki" w plonie całkowitym.

Pomidor NiZ 63-268 F1 Nickerson Zwaan
  • średniowczesna odmiana o uniwersalnym przeznaczeniu do przemysłu
  • owoce o masie 100-110g
Odmiana tworzy owoce o kształcie wydłużonym, twarde, błyszczące, intensywnie wybarwione trwały, nie pękają. Rośliny o średnim wigorze. Odmiana o wysokim plonie i skoncentrowanym zbiorze.