środa, 12 maja 2021

PASZE I KONCENTRATY - MIESZANKI PASZOWE: BYDŁO
Neomlek - preparat mlekozastępczy
Mieszanka CJ Plus drożdże
Mieszanka CJ - dla cieląt od 4 tygodnia życia
Mieszanka B - Latomlek
Mieszanka B - Maksimlek 18%
Mieszanka B - Maksimlek 19%
Mieszanka B - Bio Maksimlek
Mieszanka B - Białkomlek
Mieszanka B - Totalmlek
Mieszanka B - Krowak
Mieszanka B - Opas
Mieszanka B - Opas Super
Wszystkie mieszanki dostępne są w opakowaniach oraz luzem.