środa, 12 maja 2021

PASZE I KONCENTRATY - MIESZANKI PASZOWE: DRÓB
Mieszanka DJ - nioska sypka z barwnikiem
Mieszanka DJ - nioska granulowana z barwnikiem
Mieszanka DJ-1 Ferma z barwnikiem granulowana i sypka
Mieszanka DJ-2 Ferma z barwnikiem granulowana i sypka
Mieszanka DKM 1 - od 0 do 7 tygodnia życia dla małych niosek, sypka i granulowana
Mieszanka DKM 2 - od 8 do 17 tygodnia życia dla młodych niosek, sypka i granulowana
Mieszanka DK - dla kurcząt od 0 do 16 tygodnia życia, sypka i granulowana
Mieszanka DKA - Starter - dla brojlerów od 0 do 10 dnia życia, sypka i granulowana, w opakowaniach i luzem
Mieszanka DKA - Grower - dla brojlerów od 11 do 21 dnia życia, sypka i granulowana, w opakowaniach i luzem
Mieszanka DKA - Grower II - dla brojlerów od 22 dnia życia, sypka i granulowana, w opakowaniach i luzem
Mieszanka DKA - Finiszer - dla brojlerów na ostatnie 5 dni życia, sypka i granulowana, w opakowaniach i luzem