sobota, 18 listopada 2017

PASZE I KONCENTRATY
Mieszanki paszowe:
trzoda
bydło
drób
Koncentraty:
trzoda
bydło
drób