sobota, 17 listopada 2018

PASZE I KONCENTRATY
Mieszanki paszowe:
trzoda
bydło
drób
Koncentraty:
trzoda
bydło
drób